Výsledky vyhľadávania pre Kozácky kapitän

ASAO kozácky kapitán, hanlivo
ASAUL kapitán v kozáckom vojsku, kozácky kapitán
ASAUL kozácky kapitán, stotník, jesaul
JESAUL kozácky kapitán