Výsledky vyhľadávania pre obal balenie

AMBALÁŽ obal balenie
INKRUSTÁCIA ukladanie vápenných solí v tkanive, obalenie organickej látky nerastom, vyzrážanie látok z roztoku, potiahnutie minerálnym kameňom, ochranný povlak rastlín proti chorobám alebo škodcom
OBDUKCIA pitevná obhliadka mŕtvoly, pitva, obalenie lieku cukrovou alebo želatínovou vrstvou, aby sa prekryla jeho nepríjemná chuť
SOLVATÁCIA obalenie častíc rozpustenej látky molekulami rozpúšťadla