Výsledky vyhľadávania pre Krátke zastave

APNOE krátkodobé prerušenie pravidelného dýchania, krátke zastavenie dýchania (lek.)