Výsledky vyhľadávania pre Kto si bas

AKROSTICHON báseň, v ktorej počiatočné alebo koncové slabiky, hlásky alebo slová veršov tvoria ďalšiu informáciu
ČAJAK slovenský prozaik, novinár a redaktor, syn prozaika Jána Čajaka a vnuk básnika Janka Čajaka (Ján mladší, 1897-1982)
HENDIADYS básnická figúra, vyjadrenie jedného pojmu dvoma podstatnými menami, z ktorých jedno je bližším určením druhého
JANKEJE slovenský skladateľ, basista, producent a kapelník, ktorý počas Pražskej jari emigroval do Nemecka (Jan, *1950)
JIROUS český spisovateľ (básnik), publicista a výtvarný kritik, významný predstaviteľ undergroundu - názorového prúdu, ktorý nesúhlasil s komunistickým režimom (Ivan Martin, *1944)