Výsledky vyhľadávania pre Ktorý hovor

KATATÓNIA súhrn príznakov niektorých duševných porúch, napr. Schizofrénie, stuhnutosť s neschopnosťou hýbať sa a hovoriť
ktorý, aký (hovor.)
MOTÁK človek, ktorý všetko pomotá (hovor.)
SATELIT Pluie, Route, Nuit, ovládací prvok v niektorých autách Citroen v minulosti (hovor.)
TALIAN človek, s ktorým sa nedá dohovoriť (pejor.)
XENOGLOSIA schopnosť hovoriť v hypnotickom stave cudzím jazykom, ktorý sa hypnotizovaný nikdy neučil