Výsledky vyhľadávania pre Kumo

BALMER švajčiarsky matematik, ktorý sa zaoberal výskumom série spektrálnych čiar (Balmerove čiary) v spektre atómov vodíka (Johann Jakob, 1825-1898)
COHN nemecký biológ známy hlavne výskumom v oblasti baktérií (Ferdinand Julius, 1828-1898)
DIEMER nemecký filozof profesor v Düsseldorfe zaoberal sa problematikou vývinu fenomenológie hermeneutiky a ďalších filozofických smerov výskumom typov filozofie všeobecnou teóriou vedy ako aj historicko-systematickými pokusmi o dokumentáciu filozofie pomo
FARMACEUT zdravotník zaoberajúci sa výskumom, výrobou alebo výdajom liekov, lekárnik
IMUNOBIOLÓGIA časť biológie, ktorá sa zaoberá výskumom imunitných reakcií v ľudskom organizme
IMUNOHEMATOLÓGIA odvetvie hematológie, ktoré sa zaoberá výskumom krvných skupín a imunitných reakcií
KOZMOGRAFIA veda, ktorá sa zaoberá výskumom vesmru
MALÁRIOLÓGIA odbor lekárstva, ktorý sa zaoberá výskumom a liečbou malárie
MÜLLER švajčiarsky chemik, ktorý sa zaoberal výskumom v oblasti poľnohospodárstva, nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu (Paul Hermann, 1899-1965)