Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Lán po nem

ABLEGÁT poslanec krajinského snemu v Rakúsko-Uhorsku (hist.)
ABRUF odvolanie, po nemecky
ABSAGE odvolanie, po nemecky
ABSICHT plán, po nemecky
AJZNBOŇÁK z nemčiny pochádzajúci slangový výraz pre železničiara
ANRUF volanie, po nemecky
AUSLENDER z nemčiny pochádzajúci slangový výraz pre cudzinca
BERUF poslanie, po nemecky
BERUF povolanie, po nemecky
BERUFE povolania, po nemecky