Výsledky vyhľadávania pre LOVIA

GNOMIK človek používajúci príslovia
HEROLDI stredovekí poslovia (histor.)
KELTI Galovia
KETUPA sova loviaca ryby
MUGHALOVIA alebo Moguli (Veľkí Mughalovia alebo Veľkí Moguli) bola moslimská dynastia ( 1526 až 1858), ktorá vládla štátu dnes nazývanému Ríša (Veľkých) Mughalov / Mogulov , územie v dnešnom Afganistane, Pakistane a Indii
POĽUJÚ lovia
PYRRHOS postava z gréckeho bájoslovia
ŠELMA dravý cicavec loviaci živú korisť
ŠELMA dravý cicavec loviaci živú korysť