Výsledky vyhľadávania pre State

AKCIDENS nepodstatné, nepatriace k podstate, dočasné, menlivé
ARCHÓN starogrécky člen rady starších v mestskom štáte
ARCHONT starogrécky člen rady starších v mestskom štáte
ASB American State Bank (skr.)
ASCENSION okrsok v štáte Lousiana
BILINGVIZMUS dvojjazyčnosť, schopnosť aktívne používať dva jazyky v bežnom styku, používanie dvoch rovnocenných jazykov v jednom štáte
BILINGVIZMUS používanie dvoch rovnocenných jazykov v jednom štáte
DEBLOKÁCIA uvoľnenie, odstránenie prekážok, uvoľnenie pohľadávok najmä v cudzom štáte, nahrádzanie blokových tlačiarenských typov, ukončenie blokády, obliehania
DISIDENT v štáte odporca oficiálnej mienky (polit.)
DOMICIL trvalé bydlisko osoby v určitom štáte (práv.)