Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre La prvok

DERIVÁTOR počítačový prvok ktorý derivuje vstupnú premennú podľa inej premennej
ELEMENT základná zložka, prvok, súčasť, živel
FADER ovládací prvok
GALICIZMUS jazykový prvok prebratý do niektorého jazyka z francúzštiny alebo podľa tohto jazyka v ňom vytvorený
GAMÉTA zrelá pohlavná bunka rastlín a živočíchov, pohlavne diferencované štádium vývoja parazitických prvokov
INVERTOR vo výpočtovej technike logický prvok realizujúci boolovskú operáciu negácie, operačná jednotka vykonávajúca zmenu polarity vstupného signálu
KOKCIDIÓZA parazitárne ochorenie vyvolané prvokmi
KONJUGÁCIA časovanie slovies, spojenie, splynutie napr. buniek pri pohlavnom rozmnožovaní rastlín a prvokov, párovanie chromozómov
KOTVA oceľový prvok s funkciou ťahadla, prenášajúci ťahovú kotviacu silu do zeminy alebo do skaly (staveb.)
LANTÁN chemický prvok, biely ťažný kov, značka La