Výsledky vyhľadávania pre Latinské meno

ACIS latinské meno Akida
ADOLPHUS latinské mužské meno (Adolf)
AEGIDIUS latinské mužské meno (Egídius)
AEMILIA latinské ženské meno (Emília)
AEMILIANUS latinské mužské meno (Emilián)
AEMILIUS latinské mužské meno (Emil)
ALEXIUS latinské mužské meno (Alexej)
ALMARICUS latinské mužské meno (Imrich)
ALOISIUS latinské mužské meno (Alojz)
AMABEL latinské ženské meno (Anabela)