Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Lebo na 2

BRAND nemecký filozof, ktorý vypracoval filozofiu konkrétneho apriori alebo filozofiu životného sveta na základe metodickej radikalizácie a prehĺbenia rozlišovania (Gerd, *1921)
HYPOTERMIA nižšia telesná teplota ako je normálna hodnota alebo o viac ako 2 stupne Celzia nižšou ako je teplota pôdy
MUGHALOVIA alebo Moguli (Veľkí Mughalovia alebo Veľkí Moguli) bola moslimská dynastia ( 1526 až 1858), ktorá vládla štátu dnes nazývanému Ríša (Veľkých) Mughalov / Mogulov , územie v dnešnom Afganistane, Pakistane a Indii
RÖNTGEN nemecký fyzik pôsobiaci na univerzite vo Würzburgu kde 8. novembra 1895 vytvoril a zaznamenal elektromagnetické vlnenie ktoré je dnes známe ako lúče X alebo röntgenové žiarenie nositeľ Nobelovej ceny za fyziku (Wilhelm Konrad 1845-1923)
TEXT doslovné znenie, znenie knihy a písomného alebo hovoreného prejavu, slová piesne alebo inej spevnej skladby, záznam jazykového prejavu, písmo o veľkosti 20 bodov
TOTALITA čas úplného zatmenia Slnka alebo Mesiaca, násilný režim formálnej, nejestvujúcej jednoty národa, úplnosť, celosť, filozofická kategória, vyskytujúca sa najmä u Kanta, kde tvorí jednu z 12 kategórií, syntéza jednoty a plurality
TUSENDE označenie počtu kusov vo Švédsku, Nórsku a Fínsku (1000 kusov alebo 1200 kusov)