Výsledky vyhľadávania pre Leni sa

AKREDITÁCIA poverenie, splnomocnenie, schválenie, prihlásenie sa pozvaných účastníkov konferencie, tlačovej besedy a pod. pri príchode
AMBULANCIA sanitka, oddelenie nemocnice alebo iného zdravotníckeho zariadenia, kam pacienti dochádzajú
ARTIČOKA trváca astrovitá bylina, pestuje sa ako zelenina, dužinaté plody používané na prípravu jedál
ASORTA kombinovaná (miešaná) marinovaná zelenina (potrav.)
AUTIZMUS uzavrenie sa do svojho vnútorného sveta, s poruchou kontaktu s realitou, orientácia myslenia na seba samého
AUTOGAMIA samooplodnenie, samoopelenie rastliny vlastným peľom, samooplodnenie u obojpohlavných jedincov
AUTOMATIZÁCIA zavádzanie a používanie moderných výrobných procesov, v ktorých človek len kontroluje automatmi vykonávané operácie, samočinné uskutočňovanie mechanických pohybov, prechod od vedomej činnosti k samovoľnej, ustálenie jazykového prostriedku
BERGER slovenský hudobný skladateľ filozoficko-meditatívneho typu, muzikológ a filozof hudby, ktorý sa snaží vytvoriť systém hud. teórie adekvátny súčasnému vedeckému mysleniu a ktorý by bol maximálne všeobecný (Roman, *1930)
BORŠČ ruská polievka z niekoľkých druhov mäsa, kapusty a inej zeleniny, s kyslou smotanou, bolševník borščový, účinná liečivá rastlina
CEMENTÁCIA druhotné spevnenie, stvrdnutie, sýtenie povrchu ocele uhlíkom, prirodzené spevnenie usadenej horniny, stmelenie
ČORBA polievka zo zeleniny, húb, rýb, hydiny, mäsa a fazule
DEKÁDA obdobie desiatich dní, desiatka, desiatka niečoho, napríklad kníh, rokov, v elektronike zapojenie sčítavajúce impulzy od 0 do 9, rozdelenie kalendára počas Veľkej francúzskej revolúcie na desaťdňové celky
DELILSA lámal sa, členil sa
DISJUNKCIA oddelenie sa od seba dcérskych chromozómov (gen.)
DOMINGUEZ kubánsky šachista (Lenier Perez, *1983)
EE Einsatzeinheit (skr.), zvláštne oddelenie rakúskej polície (nem.skr.)
EKOLOGIZÁCIA znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie, vnášanie ekologického aspektu do materiálnej ľudskej činnosti a do myslenia a chovania ľudí
FÁZA okamžitý stav osvetlenia planéty alebo Mesiaca, ak sa pozeráme zo Zeme (astron.)
HABILITÁCIA dosiahnutie alebo udelenie práva prednášať na vysokej škole ako docent, obhajoba docentskej práce
IDIOGAMIA oplodňovanie samičích gamét gamétami samčími toho istého jedinca, samoopelenie, opelenie peľom z toho istého kvetu toho istého jedinca
ILUMINÁCIA osvetlenie, najmä slávnostné, výtvarná výzdoba stredovekých ručne písaných kníh
INTEGRÁCIA scelenie, zjednotenie, spojenie, zmiešanie, výpočet integrálu
INTERPUNKCIA rozdeľovacie znamienko, delenie viet znamienkami, kladenie rozdeľovacích znamienok na členenie písanej vety
IZOLÁCIA osamotenosť, odlúčenosť, oddelenie od ostatných jedincov, zariadenie slúžiace na oddelenie chorých alebo väznených osôb, zariadenie alebo opatrenie na ochranu pred dotykom s nežiadúcim tepelným zvukovým elektrickým a pod. vonkajším vplyvom
KATATÝMIA pôsobením emócií spôsobené skreslenie obsahu vedomia, názorov alebo úsudku