Výsledky vyhľadávania pre Letov

AAA Anglická únia atlétov (angl.skr.)
ALBENA bulharské letovisko
ANAPA ruské letovisko
APIKO pleťový krém
ARTEK čiernomorské letovisko na Kryme, pioniersky tábor na Kryme
ARTEK krymské letovisko
ASTERIX All Purpose Structured Eurocontrol Surveillance Information Exchange (skr.), európsky štandard na výmenu informácii riadenia letovej prevádzky (angl.skr.)
ASTRONAUTIKA veda zaoberajúca sa problematikou letov do vesmíru, kozmonautika
ASVAT syn Jefletov
ASVAT syn Jefletov (bibl.)