Výsledky vyhľadávania pre Lieh hovor

BODEGA stánok s rýchlym občerstvením a liehovinami, lahôdkáreň (hovor.)
DENATURÁK denaturovaný lieh (hovor.)
GAJST lieh (zast., hovor.)
KVIT pálenka, liehovina, tvrdý alkohol, pálenka, čistý lieh (zast., hovor., nár.)
PASENTNÁ priliehavá (hovor.)
REPÁK liehovina z repy (hovor.)
ŠPIRITUS lieh (hovor.)