Výsledky vyhľadávania pre Listina hodnosti

MAJESTÁT vznešenosť, urodzenosť, veličenstvo, označenie panovníckej hodnosti, slávnostne vyhlásená panovnícka listina obsahujúca určité zásadné rozhodnutia