Výsledky vyhľadávania pre Lov zastar

ČASOSLOVO sloveso (zastar.)
FAKLÁDA fakľový sprievod (zastar.)
HOSPODA bývanie, byt (zastar.) hostinec (zastar.) prevzaté z SAV slovníka
JÁGER horár, poľovník (hovor., zastar.)
KRES zapaľovač pušky (zastar.)
LILA fialový (zastar.)
LOTOFÁG záhaľčivý, požívačný človek (zastar., kniž.)
MERU 40, zastaraná číslovka štyridsať (arch.)
OLOVKO olovená ceruza (zastar.)
POLA polovica (zastar.)