Výsledky vyhľadávania pre Macio

AKLAMOVALA SI schválila si aklamáciou
ANIMÁTORI ľudia zaoberajúci sa animáciou
ARI Afirmación para una República Igualitaria, politická strana v Argentíne
INGESCIA prehĺtanie, príjem potravy, prenos infekcie konzumáciou potravín
INKLINÁCIA uhol sklonu medzi vrstvou horniny alebo formáciou a vodorovnou rovinou (geol.)
PER ACCLAMATIONEM verejné hlasovanie zdvihnutím ruky, aklamáciou
PERACCLAMATIONEM verejné hlasovanie zdvihnutím ruky aklamáciou
PODOVÍRUS bakteriálny vírus s genetickou informáciou
SUBLIMOVAŤ prechádzať sublimáciou, prevádzať sublimáciu