Výsledky vyhľadávania pre Medzi nami

AGROEKOLÓGIA náuka o vzťahoch medzi rastlinami a živočíchmi na poliach
ATONALITA spôsob hud. skladby popierajúci intervalové a harmonické zákonitosti vo vnútri určitej tóniny alebo medzi niekoľkými tóninami
ENTRE NOUS medzi nami, dôverne
ENTRENOUS medzi nami, dôverne
GAMBA stará viola pridržiavaná medzi kolenami, viola da gamba, organový register
INKLÚZIA vzťah medzi triedami, množinami vyjadrovaný slovami „je podmnožinou“, uzavrenina v bunke obsahujúca zásobné látky, farbivá a anorganické kryštalické látky, cudzorodá hmota v hornine alebo v neraste
INTER NOS medzi nami, dôverne
KOFERDAM prázdny priestor medzi dvoma stenami plavidla alebo dvoma susednými plnými priečkami dvojitého dna, umiestnenými vedľa seba
KORELÁCIA súvsťažnosť medzi znakmi, dejmi alebo veličinami, vzájomné vzťahy medzi bunkami, pletiva a orgánmi viacbunkových organizmov, štatistická závislosť viacerých veličín
KOVARIANCIA miera vzájomnej väzby medzi dvomi náhodnými veličinami