Výsledky vyhľadávania pre Meranie cas

ANTROPOMETER nástroj na meranie časti ľudského tela
GEODÉZIA meranie a skúmanie tvaru povrchu Zeme, mapovanie častí Zeme, zememeračstvo
GONIOMETRIA náuka o funkciách uhlov, súčasť geometrie, meranie uhlov goniometrom
MEZÚRA časová dĺžka nôt, nádoba na odmeranie väčšieho množstva kvapalín
MOS multi-object spectrometer (skr.), astronomický nástroj - spektrometer - na súčasné meranie spektra viacerých cieľových objektov (angl.skr.)
NEFELOMETER prístroj na meranie koncentrácie látok založený na meraní rozptylu svetla, prístroj na meranie množstva rozptýlených častíc v atmosfére
STOPKY špeciálne hodinky na meranie veľmi krátkych časových intervalov, napr. na tisíciny sekundy
TERMOMETRIA náuka o spôsoboch merania teplôt a prístrojoch na meranie teplôt, súčasť fyziky
TIMERY prístroje na meranie času, časovače