Výsledky vyhľadávania pre Moob

AUTOMAT samočinne pracujúci stroj alebo prístroj, napr. hrací automat, telefónny automat, samoobslužná jedáleň, druh streľnej zbrane, samopal, samočinný vypínač, istič
RAUT samoobslužná hostina
SAMOŽERTVA samoobeť
SUPERMARKET veľká samoobslužná predajňa potravín a doplnkového tovaru