Výsledky vyhľadávania pre Náš angl

ACCEDE nastúpiť, po anglicky
ACCEDED nastúpil, po anglicky
AIREY britský (anglický) hráč na klávesové nástroje, klávesista (Don, *1948)
ANASTASIA anglické ženské meno (Anastázia)
ARISE nastať, po anglicky
ARISES nastáva, po anglicky
ASSAULT znásilnenie, po anglicky
ATLAS Abbreviated Test Language for Avionics Systems, nástroj na testovani e vojenskej avioniky (angl.skr.)
BESANTOVÁ anglická filozofka, nástupníčka vo vedení teozofickej školy po H. P. Blavatskej (Annie, 1847-1933)
BOARD nastúpiť, po anglicky