Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Námera

AUTOGRAF pôvodný rukopis, dielo písané vlastnou rukou, autogram, vlastnoručný podpis, zariadenie na automatické zapisovanie nameraných údajov
BAROGRAF tlakomer, zapisovač nameraných hodnôt tlaku
DÁVKOVAŤ namerať, odmerať
ODMERAŤ dávkovať, namerať
SPEKTRUM rozloženie javu (najmä nameranej hodnoty veličiny) podľa niektorej jeho charakteristickej vlastnosti (fyz., chem.)