Výsledky vyhľadávania pre NASýTENY PLYNNY UHLOVODIK

BUTÁN nasýtený plynný uhľovodík, používaný ako palivo a chemická surovina, súčasť zemného plynu a ropy, alkán
ETÁN nasýtený plynný uhľovodík