Výsledky vyhľadávania pre Na pri mem

ALHIDÁHA časť zememeračského prístroja so zameriavacím zariadením, otočná okolo zvislej osi
MEMENTO MORI latinské príslovie, ktoré znamená Pamätaj, že musíš zomrieť. Používalo sa aj vo variante Memento mortis - Pamätaj na smrť.