Výsledky vyhľadávania pre Nadprirodz na bytost

ANIMIZMUS viera v duchov a nadprirodzené bytosti, názor, že duša je základom života a všetkého diania
ANJEL nadprirodzená bytosť s krídlami
DUCH nadprirodzená bytosť, netelesná bytosť
KAČINA nadprirodzená bytosť
KULT uctievanie, pripisovanie neprirodzených vlastností, sústava náboženských obradov a slávností na uctievanie boha alebo nadprirodzených bytostí
PEKELNÍK .čert2. p.zločinec čert nadprirodzená bytosť ako stelesnenie zla, diabol (opak anjel), preobliecť sa za čerta, pokušenie diabla, satan, satanáš, pekelný satanáš