Výsledky vyhľadávania pre Narychlo urob

ZLÁC narýchlo urob (pejor.)
ZLÁCEŠ narýchlo urobíš (pejor.)
ZLÁCU narýchlo urobia (pejor.)
ZLÁTALO narýchlo urobilo
ZLÁTAŤ narýchlo urobiť