Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Ne postup

ACCELERANDO hudobný výraz pre postupne zrýchlovať, stále rýchlejšie
ACCELERANDO postupne zrýchľovať, stále rýchlejšie (hud.)
AD ABSURDUM až do nezmyselnosti, postup dôkazov spornosti, čo odporuje logike, dovedené do dôsledkov
AMORTIZÁCIA úradné umorenie listiny alebo dlhu, odpis hodnoty základných fondov v dôsledku opotrebenia, postupná likvidácia dlhu, úbytok hodnoty, splácanie dlhu pravidelnými splátkami vyššími ako dohodnuté úroky
ANTIKLIMAX postupné zoslabovanie štylistických výrazov
ATMOSFERÍLIE atmosferické impulzy, nárazovo postupujúce elektromagnetické vlny pred búrkami alebo intenzívnymi poveternostnými frontmi
AVANSOVALA služobne postupovala (kniž.)
BALNEOLÓGIA časť lekárskej vedy skúmajúca účinnosť liečivých prameňov na ľudský organizmus a určujúca správny postup kúpeľnej liečby
BARIKÁDA prekážka, ktorá má zabrániť postupu nepriateľa
BARIKÁDA prekážka, ktorá má zabrániť postupu nepriateľa, narýchlo vybudované zatarasenie ulice, hromada