Výsledky vyhľadávania pre Nepravi

ABNORMALITA abnormálnosť, nepravidelnosť, odchýlka od normálu, zvláštnosť
ACYKLICKÝ nepravidelný
ANOMÁLIA nepravidelnosť, odchýlka od normálneho stavu, úchylka, výnimočnosť
ANORMÁLNY neobvyklý, nenormálny, odchýlny, nepravidelný
ARYTMIA nepravidelnosť pohybu, nepravidelný rytmus, porucha rytmu
ATYPIA nepravidelnosť (odb.)
ATYPIA odchylnosť, nepravidelnosť
BAŠIBOZUK príslušník bývalého tureckého nepravidelného vojska
BEBOP džezový štýl s nepravidelným frázovaním bop
BEBOP džezový štýl s nepravidelným frázovaním, bop