Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Neskutocne

ABSTRAKCIA zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie, niečo neskutočné, neexistujúce, myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam
ILUZÓRNE neskutočne, klamne, zdanlivo
PAREIDOLIA optický klam, zrakové vnímanie, kedy je vnem dotváraný v neskutočnej podobe
SCHÉMA názorné zobrazenie, vzor, nárys, osnova, náčrt, rozvrh, neživotná konštrukcia literárneho diela, neskutočné, zjednodušené a myšlienkovo ploché vylíčenie deja