Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Nie po l

A6 označenie lietadiel Spojených arabských emirátov, spojené arabské emiráty (označenie lietadiel)
AAPA American Association of Port Authorities, Americké združenie prístavných úradov (angl.skr.)
ABAJO dolu, dole, po španielsky
ABANDON vzdanie sa poistenej veci alebo práva za náhradu
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ABAŽÚR debnenie vytvárajúce platňu postavenú šikmo pred okno
ABDŽAD synonymum, ktoré navrhuje Peter T. Daniels pre spoluhláskové písmo
ABLÁCIA chirurgický zákrok na povrchu tela, mechanické odňatie, chirurgické odlúčenie, amputácia
ABLÁCIA odnos sypkých zemín vetrom, povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca, chirurgický zákrok na povrchu tela, patologické odlúpnutie sietnice
ABLÁCIA povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca