Výsledky vyhľadávania pre Nie slabo

ANTIKLIMAX postupné zoslabovanie štylistických výrazov
ASTENOPIA slabozrakosť, chabozrakosť, nezreteľné videnie
DEMENCIA získaná slaboduchosť, slabomyseľnosť, oslabenie rozumových schopností v dôsledku degeneratívnych zmien v mozgovom tkanive
FADER zoslabovač, prelínač, zatmievacie zariadenie kamery
INSUFICIENCIA nedostatočnosť, slabosť, zlyhanie činnosti orgánu
KARDIOMYOPATIA ochorenie svaloviny srdca vedúce k srdcovej slabosti a poruchám srdcového rytmu
LAZÚRA tenká priehľadná vrstva dávajúca spodnej farebnej vrstve iné sfarbenie a svietivosť, priehľadná slabo kryjúca náterová farba
NEURASTÉNIA nervová slabosť neuróza vyčerpanie
TAĽAFATKY slabomyselné bľabotanie
TURMON optická pomôcka uľahčujúca slabozrakým čítanie