Výsledky vyhľadávania pre Nohosť

IHLAN geometrické teleso, mnohosten
IHLAN mnohosten (geom.)
KVÁDER mnohosten
PLURALITA mnohosť početnosť rozmanitosť
PLURILATERÁLNY viacstranný mnohostranný
POLYÉDER mnohosten