Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre kovovy prvok, Y

AKTÍNIUM rádioaktívny kovový prvok, značka Ac
AMERÍCIUM kovový rádioaktívny prvok, značka Am
ANTIMÓN kovový prvok, značka Sb
BÓR tvrdý nekovový prvok, značka B
CÉR kovový prvok, značka Ce
CÍN kovový prvok, značka Sn, striebristý kov, lesklý kov
KADMIUM striebrolesklý kov, kovový prvok, značka Cd
LÍTIUM najľahší alkalický kovový prvok, značka Li, ľahký vzácny kov
NEKOV nekovový chemický prvok, prvok, ktorý nemá vlastnosti kovov
NIKEL kovový nekorodujúci prvok, značka Ni, chemický prvok