Výsledky vyhľadávania pre OBILIE

ARTABA iránska miera na obilie, objemová jednotka v Iráne
BUŠEL objemová miera na obilie
CORN obilie, po anglicky
ČO stará čínska jednotka objemu pre sypké látky (obilie), približne 60 cm3
JARINA obilie siate na jar
KORN obilie, po nemecky
LAST britská miera na obilie
MELIVO obilie na mletie
MÚKA pomleté obilie
OBILÍ obilie, po česky