Výsledky vyhľadávania pre OBNOVENIE

AKTIVIZÁCIA obnovenie činnosti, uvedenie do prevádzky alebo činnosti, zintenzívnenie činnosti
ANASTYLÓZA obnovenie stavebnej pamiatky zostavením zachovalých častí do pôvodnej polohy
APPEL obnovenie útoku v šerme
BENEŠ druhý česko-slovenský prezident jeden z vodcov odboja za vznik Česko-Slovenska počas prvej svetovej vojny predstaviteľ odboja za obnovenie Česko-Slovenska počas druhej svetovej vojny sociálny demokrat ideológ čechoslovakizmu a autor Benešových dekréto
INOVÁCIA obnovenie, obnova, zdokonalenie
NOVÁCIA obnovenie, premena (napr. dlhu), inovácia
NOVELIZÁCIA obnovenie zákona, nové vydanie, obnovenie vo všeobecnosti
OBNOVA inovácia, obnovenie
PLASTIKA reliéf, socha, sochárske dielo vytvorené nanášaním hmoty, sochárstvo, chirurgické obnovenie porušených tkanív tela, názornosť, výraznosť