Výsledky vyhľadávania pre Obáv

BÁLASA mala strach, obávala sa
BÁZEŇ strach, obava (kniž.)
BÁZNE obavy (kniž.)
BOJASA majú strach, obávajú sa
ĎOBAL ozobával, zobal
HROZIŤSA desiť sa, mať obavu
HRUBÍN český spisovateľ, autor prírodnej a milostnej lyriky, neskôr básnik obáv (František, 1910-1971)
INFANTICÍDA zabíjanie detí z obavy, že ich nebude možné uživiť
MATEMATIKÁR učiteľ obávaného predmetu
OZOBE poozobáva