Výsledky vyhľadávania pre Od slova do slova

AUSTROSLAVIZMUS politická koncepcia zviditeľnenia, existencie a zabezpečenia slovanských národov v rámci Rakúsko-Uhorska
BLANŠÍROVANIE prudké zaliatie zeleniny alebo ovocia horúcou vodou pred ďalšou prípravou, bieliť, blednúť, vyblednúť, prikrášľovať, lakovať na ružovo
BUJAN je bájny ostrov zo slovanskej mytológie, hlavne ruskej. Bujan tiež predstavuje druh protoindoeurópskeho záhrobia, raj, v ktorom prebývajú duše zosnulých a duše ľudí, ktorí sa ešte nenarodili.
HABEAS CORPUS doslova maj telo (nedotknuteľné), hist. prvé slová zákona o ochrane osobnej slobody človeka, prijatého anglickým parlamentom roku 1679
HABEASCORPUS doslova maj telo (nedotknuteľné) hist. prvé slová zákona o ochrane osobnej slobody človeka prijatého anglickým parlamentom roku 1679
HESS nemecko-židovský filozof a spisovateľ, zakladateľ sionizmu v modernom zmysle slova (Moses, 1812-1875)
HETERONÝMIA pomenovanie rodových dvojíc slovami vytvorenými z rôznych slovných základov
JANIČIARI vybrané pešie oddiely tureckej armády do začiatku 19. storočia, spravidla zo zajatých a poturčených balkánskych Slovanov
JER označenie zaniknutých slovanských samohlások a ich písmen (mäkký a tvrdý jer), názov podobne písaných hlások v azbuke (tvrdý a mäkký znak)
KALK slovo vytvorené presným prekladom cudzieho slova (napr. mrakodrap z angl. slova skyscraper)