Výsledky vyhľadávania pre Odchýliť sa

DEVII odchýliť sa, po esperantsky
DEVIOVAŤ odchýliť sa
LICENCIA možnosť odchýliť sa od jazykovej normy alebo obsahovej vernosti (lit.)