Výsledky vyhľadávania pre Odchylka organizmov

EKOMORFÓZA odchýlka v tvare orgánu alebo organizmov vyvolaná prostredím