Výsledky vyhľadávania pre miesto výskytu organizmu

HABITAT miesto výskytu určitého organizmu, biotop zmenám okolitého prostredia, návykovosť v správaní človeka