Výsledky vyhľadávania pre Odnaša

BRAŤ odnímať, odoberať, chytať rukami, zbavovať vlastníctva, odoberať (násilím), odcudzovať, dostávať, získavať, chápať, rozumieť, vykladať si, odnášať, strhávať so sebou, dostávať, získavať
NIESŤ odnášať
NOSIŤ odnášať, prenášať, mať niečo na sebe alebo pri sebe, niesť, roznášať
ODNIESŤ poodnášať
ODNOSIL poodnášal
UNÁŠA odnáša, odváža