Výsledky vyhľadávania pre Odobera

ABONOVAL odoberal
AUTOTROFIA spôsob výživy zelených rastlín a niektorých baktéri, odoberajúcich uhlík z oxidu uhličitého a získavajúcich energiu zo svetla alebo oxidáciou anorganických látok
BER odcudzuj, odoberaj, odnímaj, poberaj
BERTE odoberajte
BERÚ odoberajú
BRAL odoberal
BRAŤ odnímať, odoberať, chytať rukami, zbavovať vlastníctva, odoberať (násilím), odcudzovať, dostávať, poberať, získavať, chápať, rozumieť, vykladať si, odnášať, strhávať so sebou, dostávať, získavať
DAKTYLOSKOPIA náuka o odtlačkoch prstov, odoberanie odtlačkov prstov a určovanie totožnosti na ich základe
ODBER odoberanie
ODBERAL odoberal, uberal