Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Získajte 50 krížoviek zdarma. » Stiahnuť krížovky «

Výsledky vyhľadávania pre Ok aj tak

ALAP ázijský sokolík, cudzokrajný dravý vták
ALAP druh dravého cudzokrajného vtáka
KAJKA cudzokrajný vodný vták, kačica severomorských pobreží
KARDINÁL vysoký hodnostár katolíckej cirkvi oprávnený voliť pápeža, po pápežovi najvyšší duchovný hodnostár, pestrofarebný pinkovitý vták teplejších oblastí Južnej a Severnej Ameriky
KIERKEGAARD dánsky filozof, spisovateľ a teológ, ktorý vychádzal z filozoficko-metafyzického predpokladu, že (dospelý) človek sa odlišuje tak od prírody ako aj od Boha (Soren, 1813-1855)
KOINCIDENCIA súhlas, súbeh, zhodnosť fyzikálnych dejov v čase a priestore, nastavenie dvoch obrazov vedľa seba tak, aby ich zodpovedajúce prvky boli k sebe dokonale protiľahlé
PARAMAGNETIZMUS zmagnetizovanie látok tak, že ich atómy majú nenulový magnetický moment
PITY malé pestré cudzokrajné vtáky
SUP cudzokrajný dravý vták
SUPY cudzokrajné vtáky