Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Opticke

ABERÁCIA odchýlka od normálneho stavu organizmu, chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením, omyl páchateľa čo do predmetu trestného činu, chromozómová mutácia
ABRAXAS koptické označenia božstva
ABRAXAS magické slovo s číselnou hodnotou 365, koptické označenie božstva
ANAMORFÓZA proces premeny, zmena, optické zobrazenie s rôzne zväčšenými osami predmetu
APERTÚRA otvorenie, otvor, veľkosť otvoru optickej sústavy, otvorené miesto v tele, vchod, východ
APRETÚRA otvorenie, otvor, veľkosť otvoru optickej sústavy, otvorené miesto v tele, vchod, východ
DIFÚZOR optické zariadenie
DIOPTRIA jednotka optickej mohutnosti šošoviek
EIDETIKA náuka o schopnosti názorného optického predstavovania
EKVIDENZA krivka rovnakej optickej hodnoty