Výsledky vyhľadávania pre Oralny

AMORAL amorálny, po anglicky
AMORAL nemorálny
CNOSTNÝ morálny, mravný
ČESŤ kladný spoločensko-morálny stav, morálka
ETOPAT nemorálny jedinec
IMORAL nemorálny, po portugalsky
MORAL morálny, po anglicky
MRAVNÝ morálny
NERESTNÝ nemorálny, nemravný
OPLZLÝ chlipný, nemorálny, nemravný