Výsledky vyhľadávania pre opak laika

KLERIK príslušník kléru, člen kléru, opak laika, rehoľník