Výsledky vyhľadávania pre Ore

AAB Advertising Association of Baltimore
AAB Arbejdernes Andels Boligforening
AAK druh kórejskej vážnej hudby
AARNE fínsky folklorista, fínsky bádateľ v odbore folkloristika (Antti Amatus, 1867-1925)
AAS Australian Alumni Singapore
AAS Automobile Association of Singapore
ABATIŠA vedúca kláštora, predstavená v ženskom kláštore, predstavená ženského kláštora niektorých rádov rímskokatolíckej cirkvi
ABAŽÚR šikmé okno, ktoré prepúšťa svetlo zhora, ale zamedzuje výhľad, šikmé okno pod stropom
ABDUL americká speváčka, tanečnica, choreografka a porotkyňa (Paula, *1962)
ABDŽAD synonymum, ktoré navrhuje Peter T. Daniels pre spoluhláskové písmo