Výsledky vyhľadávania pre Ovos lat

BANKOMAT elektronický automat poskytujúci peňažnú hotovosť osobe, ktorá použije platobnú kartu
CASH hotovosť, platba v hotovosti
CASH AND CARRY platba v hotovosti a odvoz tovaru na náklady kupujúceho, systém predaja „zaplať a odvez si“
FAKTORING odkúpenie krátkodobej pohľadávky od predávajúceho ešte pred lehotou splatnosti v záujme získania finančnej hotovosti a zaistenia cash-flow
LIKVIDITA platobná schopnosť, peňažná pohotovosť
LIKVIDNOSŤ platobná schopnosť, peňažná pohotovosť
SKONTO zrážka z ceny pri platení v hotovosti, zľava
SPOT burzový obchod, platba/ený v hotovosti
ŽÍRA bezhotovostné platobné slyky
ŽÍRA bezhotovostné platobné styky