Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Pád na D

ABLATÍV 6. pád skloňovania, latinský názov pádu vyjadrujúceho východisko deja
ABSCISIA oddelenie, odňatie, opadávanie
AEROFILTER filter na čistenie odpadových vôd
AFFRONT napadnúť, po anglicky
AGRESIA útok, napadnutie krajiny ozbrojenými silami inej krajiny
AGRESIVITA útočnosť, tendencia napádať iných, ovládať ich
AGRIOS jeden z kentaurov ktorý spolu s Ankerom napadli Herkula
AKTINOMETER zariadenie na meranie intenzity slnečného žiarenia dopadajúceho na plochu kolmú na smer lúčov
AKTINOMETRIA náuka skúmajúca slnečné žiarenie dopadajúce na hornú hranicu atmosféry Zeme, jeho zmeny, zemské a atmosferické žiarenie a tepelnú bilanciu našej planéty
AKTIVÁCIA povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu, úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať, premena neaktívneho prvku na rádioaktívny, čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov